Cestovné poistenie

Cestujete do zahraničia? Dovolenka, pracovná cesta, štúdium? Vyberte si z balíkov výhodného cestovného poistenia alebo si zvoľte riziká podľa vlastného výberu a potreby.

Krátkodobé cestovné poistenie môžete uzavrieť ihneď teraz jednoducho, všetky doklady (návrh zmluvy, asistenčnú kartu, poistné podmienky, platobný príkaz...) obdržíte ihneď na e-mail aj s platobnými údajmi, stačí len vykonať úhradu poistného (napr. cez internetbanking) a máte platné cestovné poistenie. Ste poistený, môžete vycestovať bez zbytočných návštev poisťovne a čakania, podpisovania zmluvy, a iných obvyklých formalít.

Cestovné poistenie online môžete uzavrieť kedykoľvek, 24 hodín denne cez internet.


Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Kontaktujte telefonicky asistenčnú službu a riaďte sa jej pokynmi (odporúčame mať so sebou asistenčnú kartičku, ktorá obsahuje telefónne čísla asistenčnej spoločnosti a informácie o poistení).

Čo kryje:

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí:

ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a materiálu, hospitalizácia, lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie, preprava do zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti, prevoz telesných pozostatkov do vlasti, ošetrenie zubov...

Asistenčné služby v zahraničí:

nonstop servis pri poistnej udalosti v zahraničí

Poistenie batožiny:

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny a cestovných dokladov...

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu:

škoda na zdraví, majetku, náklady na právne zastúpenie v zahraničí, kaucia...

Úrazové poistenie:

trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu

Poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade záchrannej akcie v horách v zahraničí:

vyhľadávanie osoby v horskej oblasti - pátranie, vyslobodzovanie osoby, pozemná alebo letecká preprava